Hvordan melde flytting?

Skal du flytte, må du si opp strømabonnementet der du flytter fra og bestille nytt der du flytter til. Dette gjør du ved å kontakte din strømleverandør, fylle ut flytteskjema eller ringe vårt kundesenter. Husk alltid å lese av måleren på flyttedagen og gi oss beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Flytteskjema finner du her.

Nettleieavtalen som inngås kan du lese mer om her (PDF, 81KB).  

Skal strømmen stenges?

Hvis ingen skal flytte inn etter deg og strømmen skal stenges, må du kontakte vårt kundesenter på 35 51 89 90 senest fem arbeidsdager før ønsket stenging. For å stenge strømmen må vi ha tilgang til måleren og trenger derfor navn og telefonnummer til en kontaktperson som kan slippe oss inn i boligen. Abonnementet avsluttes først når strømmen er stengt. Det er viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved stenging av strøm, og dermed varme, i vinterperioden.

Bestille strømavtale

Skagerak Nett er ingen strømleverandør, så i tillegg til nettleie må du ha en avtale med en strømleverandør. Inntil Skagerak Nett har fått melding fra din strømleverandør, vil du være registrert med leveringsplikt fra Skagerak Nett. Dette er kun ment som en midlertidig avtale og prisen er lite gunstig for deg som kunde. Ta derfor kontakt med din strømleverandør så snart som mulig.

Du finner oversikt over strømleverandører og avtaler på www.strompris.no.

Næringskunder må signere

Næringskunder må signere på flytteskjema. Det elektroniske skjemaet kan derfor ikke benyttes.

Næringskunder må laste ned, fylle ut og signere dette skjemaet. (PDF, 239KB)