Hvordan melde flytting?

Skal du flytte, må du si opp strømabonnementet der du flytter fra og bestille nytt der du flytter til. Dette gjør du ved å kontakte din strømleverandør. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Du finner oversikt over strømleverandører og avtaler på www.strompris.no.

Nettleieavtalen som inngås når du blir kunde kan du lese mer om her. (PDF, 970KB)  

Skal strømmen stenges?

Hvis ingen skal flytte inn etter deg må strømmen stenges for at vi skal kunne avslutte ditt kundeforhold. Ring vårt kundesenter på 35 51 89 90 senest fem arbeidsdager før ønsket stenging. For å stenge strømmen må vi ha tilgang til måleren og trenger derfor navn og telefonnummer til en kontaktperson som kan slippe oss inn i boligen. Det er viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved stenging av strøm, og dermed varme, i vinterperioden.