Velkommen som Skagerak-kunde

Overgangen ved nyttår vil ikke føre til store endringer. De viktigste er at nettleien fra årsskiftet blir lavere og at melding om feil skal rettes til Skagerak Netts feilmeldingstelefon, 35 51 89 91.
 
Inntil videre vil Hjartdal-kunder finne all relevant informasjon om kundeforhold, priser og feilmelding på nettsidene www.hjartdal-elverk.no og www.hjartdalnett.no. I tillegg er det fortsatt mulig å henvende seg til kundeservice via firmapost@hjartdal-elverk.no, eller på telefon 35 49 98 50.
 
Bredbåndleveransen er ikke berørt av endringene. Telefiber står for oppkobling, drift, fakturering og kundekontakt som tidligere.