Nei, det kan du ikke. Skagerak Nett er ingen strømleverandør, men er pliktig å selge strøm til deg inntil du har valgt en strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt og er en dyrere avtale enn det du får hos en strømleverandør.