Dedikerte målere blir sendt til installatør ca. en uke før forventet tilknytningsdato. Hvis anlegget er forsinket må dato endres på melding. 

Appen Elsmart Arbeidsordre (PDF, 966KB) skal benyttes ved montasje. 

Ved målerbytte skal det tas bilde av måler før demontering (JPG, 93KB) som tydelig viser målernummer og målerstand.

Det skal også tas bilde av ferdig montert måler (JPG, 87KB) som viser målernummer, display og plombe med samsvarserklæring. Det kan legges ved flere bilder om nødvendig. 

Ordren skal avrapporteres snarest etter spenningssetting.

Ved problemer med avrapportering i appen, må arbeidsordren fylles ut i Elsmart og kontakte nettselskapet på 35 90 28 10 eller meldinger@skagerakenergi.no, slik at orden blir avrapportert.

Montering av direktekoblede målere utføres etter REN 4000, 4001 og 4003.