Ved målerbytte skal det tas bilde av måler før demontering (JPG, 315KB) som tydelig viser målernummer og målerstand.

Det skal tas bilde av ferdig montert måler (JPG, 326KB) som viser målernummer, display og plombe med samsvarserklæring.

Bildene skal tas/lastes opp i appen. Det kan legges ved flere bilder på samme sted ved behov. 

Samsvarserklæring med sluttkontroll til Skagerak Nett AS for montering av måler skal legges ved melding i Elsmart. 

Samsvarserklæring til anleggseier fylles ut og festes med plombe til klemmedeksel måler.