Alt materiell skal være godkjent for formålet og være i tråd med Skagerak Netts standard. 

Måler skal leveres av Skagerak Nett eller via logistikkpartner.

Måler skal transporteres til anleggssted i original emballasje eller emballasje godkjent for formålet.