Målere leveres på en av lokasjonene til Skagerak Nett, eller nærme avtalt sted, eller oppbevares hos installatør og hentes av Skagerak Nett. Send melding til meldinger@skagerakenergi.no hvis Skagerak Nett skal hente måler hos installatør

Medsendt etikett fylles ut og klistres på nedtatt måler.

Kvitteringsskjema (PDF, 22KB) skal fylles ut. Installatøren beholder originalen og leverer kopi til Skagerak Nett.

Målerne som tas ned og leveres inn skal være uten målerbrett og målersløyfer, og skruer skal være tilskrudd. 

Målertrafoer og omkobler skal også leveres inn til Skagerak Nett.