Mest sannsynlig er det fordi kommunikasjonsløsningen ikke er utbygd i ditt område. Utbyggingen vil pågå etappevis frem til utgangen første kvartal 2019. Vi gir deg beskjed når du ikke lenger behøver å lese av måleren.