Mest sannsynlig er det fordi kommunikasjonsløsningen ikke er ferdig utbygd i ditt område.  Vi gir deg beskjed når du ikke lenger behøver å lese av måleren.