Du har krav på kompensasjon dersom du har hatt sammenhengende strømbrudd på mer enn 12 timer. Les mer om kompensasjon og hvordan du søker om dette her.