Dersom elektrisk utstyr er ødelagt på grunn av strømbrudd, må du kontakte ditt forsikringsselskap. Vi behandler søknader om kompensasjon ved strømbrudd over 12 timer, men dette gjelder kompensasjon på nettleien.