Da må du kontakte en installatør som utfører arbeidet. Installatøren sender melding til oss om hvilket arbeids som skal utføres, men all dialog går via installatøren.