Da må du kontakte en installatør. Installatøren sender oss melding om arbeidet som skal utføres, men all dialog går via installatøren.