Dette finner du i avbruddsoversikten. Zoom deg inn på ditt område og trykk på den planlagte stansen. Der finner du estimert sluttidspunkt.