Det er teknisk mulig, men svært begrenset hvor lenge normal strømforsyning kan opprettholdes hos kunden ved en strømstans. Det vil avhenge av batterianleggets størrelse og derfor lite aktuelt å basere seg på. Anlegget skal uansett ved strømstans kobles ifra slik at det ikke kan mate inn strøm til nettselskapets strømnett.