Det er teknisk mulig men svært begrenset hvor lenge strømforsyningen kan opprettholdes hos kunden ved en strømstans. Det vil avhenge av batterianleggets størrelse og de lite aktuelt å basere seg på. Anlegget skal ved uansett ved strømstans kobles ifra slik at det ikke kan mate inn spenning til nettselskapets strømnett.