Meldingen sendes via Elsmart til våre saksbehandlere. Type arbeid beskrives i meldingen  i dette tilfelle som Arbeid i målepunkt og ved markering for Plusskunde registreres de aktuelle data for produksjonsanlegget.