Dokumentasjon av produksjonsanlegget gjøres ved innsending av installasjonsmelding. Det er satt opp egne felter for registrering av anleggets oppsett samt hvilke forhold som skal dokumenteres og vedlegges meldingen.