Ja, batterier er et alternativ til å levere overskuddet ut på strømnettet. Da lagrer du overskuddet til forbruket er større en strømproduksjonen din. Batterier er foreløpig relativt dyre, men prisene er fallende så det kan bli et reelt alternativ i fremtiden.