Dette er et godt men også vanskelig spørsmål å svare på. Det vil avhenge av hvordan effekttariffen blir utformet. I tilfelle effektkostnaden beregnes ut fra det høyeste effektforbruket hos deg vil det mest sannsynlig inntreffe nå solcelleproduksjonen ikke gir et bidrag til reduksjon av forbruket.

Effektprising skal bidra til å redusere effekttoppene og det er alternative måter å oppnå dette men det er ikke vurdert ennå hvordan disse vil falle ut med hensyn til pris for innmating fra kunde.