Energitariffer:

Nettleietariff for bolig og fritidsbolig (NH)

For anlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. Gjelder bolig og fritidsbolig
Fastbeløp
(kr/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai-august)
271,25
41,48
37,91

 

Nettleietariff for flerbolig (NEB)

For anlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. Gjelder privatkunder i boligblokk og leilighetsbygg med felles inntak for seks eller flere boenheter.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai-august)
202,50
41,48
37,91

 

Effekttariff:

Nettleietariff for bolig og fritidsbolig - lavspent (NK1/NKR1)

For anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekttrinn
(kW)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai-august)
1250,-
0-200
79,38
26,85
24,48
1250,-
> 200
69,25
26,85
24,48

 

Reaktiv effekt

Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.
Effekt
(kr/kVAr/mnd)
Reaktiv effekt
30,-

 

Spesialtariff:

Nettleietariff for anlegg uten måling (NSUM)

Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai-august)
78,75
79,38
26,85
24,48

I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge.

 

Gebyrer ved manglende betaling

Pris (kr)
Oppmøtegebyr
Kan pålegges ved en varslet, rettmessig stenging som ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden.


833,75
Påsettingsgebyr
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid.

2 650,-
Påsettingsgebyr
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid − elektronisk utført (kontaktormåler).

833,75

Nettleie og strømkjøp fra privatkunder (plusskunde)
 

Plusskunde er en kunde som har installert strømproduksjonsutstyr som til tider produserer mer strøm enn de selv bruker. Denne overskuddsstrømmen kjøper nettselskapet fra kunden. Typiske plusskunder vil være boliger med solpanel eller virksomheter som genererer energi i begrenset omfang.

 

Nettleie innmating (NDIPLUSS)

Fastbeløp (kr/mnd)
Energi (øre/kWh)
0,-
minus 4,88

 

Strømkjøp (L1PLUSS)

Spotpris (øre/kWh)
Områdepris time for time
minus
6,25 øre/kWh