Typiske kunder i regionalnettet er store forbrukskunder, industri, produsenter som leverer inn i vårt nett og nabonett som vi utveksler med. I tillegg utveksler vi med Sentralnettet. Sentralnettet er et landsomfattende nett for overføring og transformering av strøm. I Vestfold og Telemark eies det i hovedsak av Statnett.

Nettleien i regionalnettet har følgende struktur:

Faste ledd
Prisen på regionalnett-tariffens faste ledd blir beregnet ut fra kostnadene til sentralnettet og kostnadene vi har i eget regionalnett. Det er to kundegrupper for forbruk på hvert nettnivå i regionalnettet, stort forbruk og øvrig forbruk.

Produsenter betaler for innmating og systemdriftkostnader.

Energiledd
Energileddet er bruksavhenging og skal reflektere systembelastningen den enkelte kunde påfører nettet. Energileddet skal gjenspeile de marginale tapskostnadene en kunde påfører nettet ved å ta ut eller levere inn kraft.