Energitariff:

Nettleietariff for næringskunder (NNL)

For anlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai-august)
280,-
16,70
14,00

 

Ekstrakostnad for manuell strømmåler*

For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand. Kr 1896,- årlig. *Gjelder fra 01.04.19
Fastbeløp
(kr/mnd)
158,-

 

Effekttariffer:

Nettleietariff for næringskunder – lavspent (NK1/NKR1)

For anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekttrinn
(kW)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai- august)
1000,-
0-200
65,00
4,00
2,00
1000,-
> 200
57,00
4,00
2,00

Reaktiv effekt

Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.
Effekt
(kr/kVAr/mnd)
Reaktiv effekt
24,-

 

Nettleietariff for næringskunder – høyspent (NNH1/NNHR)

For anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nett-selskapet. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai- august)
1500,-
51,-
2,80
1,40

Reaktiv effekt

Alle kunder som har effekttariff (NNH1) skal også avregnes for reaktiv effekt (NNHR) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.
Effekt
(kr/kVAr/mnd)
Reaktiv effekt
13,-

 

Spesialtariffer:

Nettleietariff for anlegg uten måling (NSUM)

Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai-august)
70,-
65,00
4,00
2,00

I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge.

 

Innmatingstariff (NDI1)

For anlegg som leverer strøm inn i nettselskapets distribusjonsnett.
Fastbeløp (øre/kWh)
Energi (øre/kWh)

1,34
Områdepris for avregningsperiode (øre/kWh)
X
Marginaltapssats (%) (Punktvis beregnet)

 

Gebyrer ved manglende betaling

Pris (kr)
Oppmøtegebyr
Kan pålegges ved en varslet, rettmessig stenging som ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden.
 

688
Påsettingsgebyr
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid.
 
2186,-
Påsettingsgebyr
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid − elektronisk utført (kontaktormåler).
 
688