Kraftselskapene reduserte produksjonen med tre TWh (milliarder kilowatttimer) i fjor, sammenliknet med 2017. Selskapene disponerer vannet best mulig for å møte etterspørselen gjennom året. Hadde vi visst at det skulle bli en så tørr sommer, ville nok mange holdt igjen mer vann tidligere på året, men selskapene må forholde seg til de værprognosene som finnes. Dersom de ikke tapper av magasinene, blir det ikke plass til smeltevannet som normalt kommer om våren. Da øker faren for flom i elvene. Lavere produksjon ville dessuten ført til høyrere strømpriser forrige vinter.