Skagerak Nett bruker elektronisk melding ved nye og endringer i eksisterende nettilknytninger. Installatører vil finne mye informasjon gjennom web-verktøyet Elsmart, men her på Proff-sidene finnes noe generell informasjon og skjemaer for de mest aktuelle områdene.

Skagerak Nett og installatørene bruker Elsmart

Elsmart er den web-baserte systemløsningen som benyttes for utveksling av informasjon mellom installatører og nettselskap. Installatører som inngår avtale med nettselskapet om bygging av nett gjennomfører en prekvalifisering for utførelse av arbeid. Avtalen omfatter en rekke arbeidsoppgaver som nettselskapet skal ha utført.

Arbeidet er nærmere beskrevet som produktpakker og tildeles via Elsmart. Installatører som ikke har slik avtale må dermed benytte en installatør med avtale for de oppgaver dette gjelder i grensesnittet med nettet.

Nye installasjoner og bestilling av tilknytning

Meldingsbasert bestilling forenkler arbeidet for saksbehandler både hos nettselskap og installatør når et nytt anlegg skal etableres og kobles til nettet. Det gjelder også når det skal gjøres endringer som påvirker tilknytningen til nettet.

 • Elsmart administreres av nettselskapet og er gratis å bruke for installatørene.
 • Elektronisk registrering av planlagt arbeid gir raskere saksbehandling. Installatøren får svar fra Skagerak Nett via samme løsning.
 • Installatøren kan følge status på egne meldinger og se hvem som er saksbehandler hos nettselskapet.
 • Utført arbeid er lagret som arkiverte meldinger. Alle installatører har tilgang til sine (med vedlegg).
 • Standardiserte vedlegg ligger som maler i Elsmart og er lett å legge til meldinger der det er nødvendig.
 • Tildeling og oppfølging av arbeidspakker som inngår i avtale med installatør.

Forskjellig typer arbeid som skal registreres

Når meldingen er registrert og kontrollert for tilstrekkelig dokumentasjon tildeles denne til saksbehandler hos Skagerak Nett. Uavhengig av arbeidets omgang skal det oppgis leveransetider som forteller kundene (utbygger) hvor lang tid Skagerak Nett beregner til saksbehandling og utførelse. Det er allikevel viktig at man påregner tid for sakshandling når arbeidet planlegges.

 • Tilknytning av ny bolig eller fritidsbolig
 • Endring av størrelse for hovedsikring (f.eks. tilpasning for elbil eller effektkrevende apparater)
 • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
 • Arbeid i målepunkt (f.eks. nytt sikringsskap)
 • Sammenkobling av anlegg
 • Tilkobling av solcelleanlegg, Plusskunde
 • Produksjonsanlegg
 • Anlegg for reservestrøm
 • Byggestrøm
 • Riving av anlegg

Riving av anlegg må samordnes med Skagerak Nett. Ta kontakt med kundeservice på telefon 35 51 89 90.

Gå til Elsmart