Eksempler på utfordrende elektriske apparater kan være:

  • Større varmepumper uten startstrømbegrensning og vannpumper/ kloakkpumper: Direktestartede asynkronmotorer ( i noen grad også motorer med mykstarter) trekker en høy strøm ved oppstart av motoren som kan skape spenningssprang og i noen tilfeller spenningsdipp. Enfasepumper skaper større forstyrrelser enn trefase. De fleste nyere luft-til-luft varmepumper benytter frekvensomformere som fjerner utfordringen med høye startstrømmer.
  • Verktøy med direktestartede asynkronmotorer: Høytrykkspyler, kompressor, sag, vedkløyver osv skaper spenningsendringer ved oppstart av motor (kan skape spenningssprang/spenningsdipp). Avhengig av hvordan motoren brukes (antall start-stopp sykluser) kan det også oppstå høye flimmerverdier.  
  • Gjennomstrømningsvannvarmere: For variantene med inn- og utkobling av motstand som oppvarmingsmetode vil de hurtige endringene i effekt skape flimmer.
  • Elbilladere: På grunn av det norske IT-nettet er de fleste elbilladere enfase. Dette kan skape utfordringer med usymmetri i spenningen. Noen ladesystemer vedlikeholdslader med rask inn- og utkobling av ladestrøm. Dette kan forårsake flimmer.
  • Solcellepaneler: Kan forårsake utfordringer med usymmetri i spenningen.