Hensikten med denne definisjonen er å fange opp apparater som kan skape utfordringer med spenningskvaliteten i nettet. Utfordrende elektriske apparater kan skape:

  • Usymmetri i spenningen
  • Spenningssprang/spenningsdipp
  • Flimmer
  • THD og harmonisk støy

Avklaring av tiltak som forebygger disse utfordringene må vurderes før apparatet installeres.