Et utfordrende elektrisk apparat er et apparat som tilfredsstiller en eller flere av disse kriteriene:

  • Enfase-apparat medsikringsstørrelse høyere enn 20A, men i svake nett kan også apparater med sikringgstørrelse over 16A bli en utfordring.
  • Direktestartet asynkronmotor med ytelse høyere enn 2,3 kW enfase eller 4 kW trefase og asynkronmotorer med startstrømbegrensning med ytelse høyere enn 5 kW enfase eller 8 kW trefase.
  • Apparater med start stopp syklus raskere enn 10 ganger i minuttet og effekt over 2,3 kW enfase eller 4 kW trefase, men i svake nett kan start-stopp sykluser raskere enn 10 per time også være en utfordring.
  • Apparater med likerettere og vekselrettere (eks omformere i PV-anlegg) uten tilstrekkeligg filtrering og ytelse over 2,3 kW enfase eller 4 kW trefase.

Definisjonen dekker ikke alle apparater som er utfordrende. For eksempel kan elektrisk verktøy med motorer under 2-3 kW også skape store forstyrrelser. Disse er såpass utbredt og vanlig å bruke at det ville være unaturlig å inkludere i en definisjon av utfordrende elektriske apparater.