Omleggingen er skissert i kartet under. De nye mastene vil være kompaktmaster med trekantoppheng. Denne mastetypen er valgt for å redusere båndlagt areal på hver side av krafltedningen.

Kraftledninger skal rives mellom Farriseidet og Brunlanes

Fotoillustrasjon av mast ved FarriseidetKraftledningen mellom Bergeløkka transformatorstasjon ved Bøkeskogen og Brunla transformatorstasjon ved Brunlanes består i dag av to trådsett (seks liner).

Skagerak Nett AS har fått tillatelse til å rive ett av disse trådsettene over en strekning på cirka 7,5 kilometer. Rivingen innebærer at et mastebein og en travers fjernes fra eksisterende master.

Sikrere strømforsyning mot Stavern og Brunlanes

Skagerak Nett AS bygger en ny 132 kV kraftledning mellom Omslandsmyra og Dolven med koblingsstasjon ved Solum. Link til prosjektsiden Ledningen skal være ferdig og satt i drift 2018.

Den nye ledningen gjør at det etableres en såkalt ringforbindelse slik at Brunla transformatorstasjon får forsyning fra to sider. Dette vil styrke forsyningssikkerheten i området. Slik tosidig forsyning er en forutsetning for å kunne koble ut 132 kV kraftledningen Bergløkka – Brunla ved omlegging ved Farriseidet. Når kraftledningen mellom Omslandsmyra og Dolven er satt i drift kan også ett av to ledningssett på 132 kV-ledningen Bergeløkka – Brunla rives.

Kart med ledninger ved E18 Farriseidet