Har du planer om å bytte kledning, vindskibord  eller andre oppgraderinger som kommer i berøring av stedet der strømledningen går inn i huset ditt må Skagerak Nett kontaktes.

Montør fra Skagerak Nett kommer og kobler fra eller flytter strømledningen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, og beregne pris, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet.

Legg gjerne ved bilder av husveggen hvor strømuttaket til boligen din er eller andre bilder som kan ha betydning for planleggingen av arbeidet og beregning av pris. 

Svar på henvendelsen kan ta inntil 10 virkedager. Selve utførelsen av arbeidet avtales nærmere. 

Priseksempler: 

  • Fra- og tilkobling når strømledningen kommer fra kabelskap eller nettstasjon koster ca kr 1175,- inkl. mva ved ett oppmøte*
  • Fra- og tilkobling når strømledningen kommer fra stolpe eller via kabel fra stolpe koster ca  kr 2800,- inkl. mva ved ett oppmøte*
  • Flytting av strømledning på vegg koster ca kr 5200,- inkl mva. Flytting av inntak må i de fleste tilfeller avtales med en installatør som utfører arbeidet hos deg. 
  • Pris for flytting av stolpe eller kabelskap vil avhenge av flere forhold og er derfor vanskelig å gi et priseksempel på.

* Ett oppmøte innebærer at montør blir ferdig med arbeidet i løpet av en time. Utover 1 time medfører tilsvarende pris per påbegynte time. Hvis tilkobling må skje ved nytt oppmøte vil prisen øke tilsvarende. 

Behandlingstid
KategoriProsjekteringUtførelseTotalt
Omlegging/flytting av mindre høyspentanlegg
Omlegging/flytting av mindre lavspentanlegg
Skagerak Netts byggestandard legges til grunn for valgt løsning.
Skagerak Netts byggestandard legges til grunn for valgt løsning.
Inntil
3
måneder

Skal huset rives?

Dersom huset eller anlegget skal rives må Skagerak Nett kontaktes for nedtak av måler og eventuelt luftsstrekk. Kontakt kundeservice på telefon 35 51 89 90 mellom kl 08:00 og 15:00.