Ønsker du å flytte stolpe eller flytte/fjerne barduner på stolpen må du søke om dette på skjema Send forespørsel. Legg inn utfyllende beskrivelse av arbeidet du ønsker utført og legg gjerne ved bilder for at saksgangen skal gå raskere.