Min side

På Min side kan du når som helst registrere måleravlesning. Vi kan sende deg påminnelse via e-post når du skal lese av. E-posten inneholder en link som gjør at du kommer rett inn på Min side hvor du registrerer målerstanden. Du får en bekreftelse på e-post når målerstanden er godkjent og registrert.

Har du ikke e-posten tilgjengelig logger du inn på Min side. 

Der finner du også en samlet oversikt over forbruket ditt og kan se hvor mye neste nettleiefaktura vil komme på (husk at strømforbruket vil komme i tillegg).

SMS

Når du får påminnelse på SMS svarer du på denne med kun målerstand. SMS-påminnelsen vil komme fra et 14 sifret nummer som starter med 08321. De siste ni sifrene gjør at vi lett kan gjenkjenne din måler når du svarer på meldingen. Har du flere målere, vil du motta en sms for hver måler. Målernummeret oppgis i SMS. Pass derfor på at du svarer på riktig melding.

Meldingen som sendes ser slik ut:

Det er nå tid for å lese av målernr 123123 i skolegata 1 innen 1.januar. Svar på denne SMS med kun målerstand. MVH Skagerak Nett AS.

Du svarer med tallene på måleren f.eks. 345678. Klikk send.

Du får så en melding med bekreftelse på at måleravlesningen er registrert og hvor mye forbruk du har hatt siden sist. Dersom måleravlesningen er høyere eller lavere enn forventet, får du beskjed om å sjekke en gang til. Svar ok hvis målerstanden er riktig eller send inn ny hvis den forrige var feil.
På Min side kan du selv velge hvordan vi skal sende påminnelse om måleravlesning.