Hovedbegrunnelsen for prosjektet er Bane NORs etablering av dobbeltspor på strekningen Farriseidet-Porsgrunn. I den forbindelse er det har det vært nødvendig å bygge omformerstasjon for kjørestrøm for jernbanen, som tilknyttes til Skageraks regionalnett.

Omformerstasjon og koblingsstasjon med nødvendig koblingsanlegg er plassert på samme område ved Solum. Solum koblingsstasjon vil med ledninger til Meen og Dolven bedre forsyningssikkerheten i Larviksområdet.