ElSnap (PDF, 579KB) kan benyttes for å innhente bilder av åpen kabelgrøft før igjenfylling.
Fra meldingen opprettes ny ElSnap som sendes via e-post til utbygger/graveentreprenør etc.
I e-posten er det link til en webside der bilder av kabelgrøft skal legges inn. 
Bildene blir overført til den aktuelle meldingen.

ElSnap kan også benyttes til å innhente bilder av annet som er relevant for en melding.