Prekvalifiserte installatører kan kun tilkoble stikkledninger til isolerte kabelskap. Tilkobling til uisolerte kabelskap, luftnett og nettstasjoner skal utføres av Skagerak Netts personell. 

Driftssentralen skal varsles ved spenningssetting av nye stikkledninger på telefon 35 90 23 90.

Stikkledning skal utføres i henhold til REN 4100 (PDF, 8MB). I kabelgrøft skal det benyttes 110mm rør, men det kan unntaksvis benyttes 75mm rør der forholdene gjør det nødvendig. 

Det skal tas bilde av grøft før igjenfylling fra skap/mast/kveil (JPG, 521KB)og fra kundetilknytningspunkt (JPG, 290KB)som viser kabelretning og forlegningsmåte.

Bilde av kabelskap (JPG, 107KB) skal vise hele skapet med skapnummer på døra og merking av list og kabel. Det kan legges ved flere bilder ved behov.

Produktpakker for stikkabel

Produktpakkene er basert på TFXP 4x50 Al og standard lengde. Dersom det skal legges TFXP 4x95 Al eller TFXP 4x240 Al utløser dette egne pakker. Installatør skaffer alt materiell og er inkludert i pakkepris.

Pris på pakkene er beskrevet i egen oversikt. Kjøring er inkludert i pakkene. Dersom utført arbeid eller dokumentasjon er mangelfull kan pris på utført tjeneste bli redusert (fratrekkspakke 19).

Pris produkt- og tilleggspakker. (PDF, 224KB)