Ref REN 4100 (PDF, 8MB) kap 8.3

Gjelder når nettselskapets kabelskap er forsynt fra luftnett, samt retningslinjene for kapittel 8.10 installasjoner utsatt for overspenninger.

Tilleggspakke 15 - Jordtråd Cu 50 mm^2 inntil 40 m 

Tilleggspakke 16 - Jordtråd Cu 50 mm^2 inntil 20 m 

Tilleggspakke 17 - Jordtråd Cu 50 mm^2 inntil 60 m