Tilleggspakke 5 - Kabel utover avtalt lengde + 20m

Tillegg for kabel og rør inntil 20m utover standard lengde i produktpakke.

Tilleggspakke 6 - Kabel utover avtalt lengde + 40m

Tillegg for kabel og rør inntil 40m utover standard lengde i produktpakke.

Tilleggspakke 7 - Kabel utover avtalt lengde + 60m

Tillegg for kabel og rør inntil 60m utover standard lengde i produktpakke.