Umiddelbart etter at anlegget er spenningssatt skal ferdigmelding med følgende vedlegg sendes inn:

  • Elsmartkart med inntegnet endelig trasé og eventuell skjøt.
  • Bilde av kabelskap som skal vise hele skapet med skapnummer på døra og merking av list og kabel.Merking skal være lesbar. Ta eventuelt flere bilder om nødvendig. 
  • To bilder av kabel m/ rør i grøft før igjenfylling. Ett fra skap og ett fra kundetilknytningspunkt, slik at kabelretning/forlegningsmåte fremkommer i bildene.
  • Samsvarserklæring/sluttkontroll (DOCX, 50KB) for tilkobling og legging av stikkledning. Ferdigutfylt mal finnes under Vedlegg i melding.