Kabelen legges i henhold til Skagerak Netts standard som igjen er basert på RENs standard. Kabelen skal legges i rør (110/75 mm rør i SN8 kvalitet) og i forskriftsmessig dybde med riktig omfylling. Rør avsluttes 0,5m fra skap. 

Når nettselskapets kabelskap er forsynt fra luftnett og kundens anlegg skal bygges i henhold til NEK 399, skal det legges jordtråd i kabelgrøft fra kabelskap til tilknytningsskap. Dersom det er stolpesikring skal det ikke legges jordtråd. Det skal tres på jordstrømpe den siste meteren inn i kabelskapet. 

Tilkobling skal skje i rekkefølge ovenfra og ned, L1 = sort, L2 = brun, L3 = grå/hvit. 

I bestående skap skal rekkefølgen følge eksisterende kabler. 

Sikringslist og kabel skal ha varig og entydig merking etter Skagerak Netts standard. Sikringslist skal merkes med adresse + kabelnummer + sikringsstørrelse. 

På front (160A modul høykant). Listnummer (topp modul + underdel fast del)

Kabel merkes i kabelskritt med adresse + kabelnummer + sikringsstørrelse.