Produktpakke 1 benyttes når stikkabelen er lagt frem til tomtegrense. Installatøren skal dokumentere fra fra kveil til kunde. 

Produktakken inkluderer: