Produktpakke 1 benyttes når stikkabelen er lagt frem til tomtegrense. Installatøren skal dokumentere fra fra kveil til kunde. 

Produktpakke for grunnpris må legges på i tillegg. Grunnpris inkluderer håndtering, trommel, retur, avfallssortering etc. Produktpakkene PP23 – PP26 angir grunnpris for de forskjellige dimensjonene.

Produktakken inkluderer: