Produktpakke 1 benyttes når stikkabelen er lagt frem til tomtegrense. Installatøren skal dokumentere fra fra kveil til kunde. Pakken inkluderer ikke graving og legging av stikkabel.

Pakken inkluderer: