Produktpakke 1B benyttes dersom stikkabel er lagt for kort. Skjøt av skadet kabel bekostes av utbygger. 

Pakken inkluderer:

  • 20 m jordkabel TFXP 50 Al
  • 20 m rør SN8 kvalitet 110mm (75mm)
  • Krympeskjøt plast/gelboks

Skjøtens plassering skal tegnes inn i Elsmartkartet.