Grøft skal graves helt frem til mast/nettstasjon. Det skal legges en kveil på 10 m ved mast/nettstasjon. Skagerak Nett forlegger og tilkobler stikkabel i mast/nettstasjon. 

Produktpakke for grunnpris må legges på i tillegg. Grunnpris inkluderer håndtering, trommel, retur, avfallssortering etc. Produktpakkene PP23 – PP26 angir grunnpris for de forskjellige dimensjonene.

Produktpakken inkluderer: