Begrenset til kabelskap av typen ABB og Kabeldon med sikringsholder. 

Produktpakke for grunnpris må legges på i tillegg. Grunnpris inkluderer håndtering, trommel, retur, avfallssortering etc. Produktpakkene PP23 – PP26 angir grunnpris for de forskjellige dimensjonene.

Produktpakken inkluderer: