Noen produktpakker resulterer i fjerning av luft stikkledning.  I noen tilfeller kan gjenværende mast være mangelfull bardunert når innstrekk fjernes. 

Skagerak Netts nettinformasjonssystem kan ha mangelfull informasjon om eksisterende byggemetode. For mer effektiv saksgang og bedre kundeservice ønsker SN at kunde eller installatør dokumenterer følgende på gjenværende mast samtidig med melding; bilde av mastetopp som viser luftstrekk forgrening og bilde(r) av grunnforhold rundt mast for å se eventuelt behov for bardunering samtidig med at luftstrekk fjernes.

Produktpakke 34.