Hvis Skagerak Nett er i tvil om det fins sikringslist i skapet kan det bestilles påvisning. Gjelder også ved ”bomtur” dersom Skagerak Nett har gitt uriktige opplysninger.

Produktpakke 30.