Produktpakke for skjøt benyttes dersom stikkabel er lagt for kort. Skjøt av skadet kabel bekostes av utbygger. Skjøtens plassering skal tegnes inn i Elsmartkartet.

Produktpakke 21 inkluderer:
- Krympeskjøt 50-95 mm2
- Arbeid og kjøring

Produktpakke 22 inkluderer:
- Krympeskjøt 240 mm2
- Arbeid og kjøring