Grunnpris for jordkabel og kabelrør som inkluderer handling, trommel, retur, avfallssortering etc. Dette kommer som et tillegg til produktpakkene 1, 2 og 3.

Produktpakkene PP23 – PP26 angir grunnpris for de forskjellige dimensjonene.