Jordkabel og kabelrør angis pr meter. På jordkabel legges det til nødvendig lengde for tilkobling.

Jordkabel TFXP 4x50 Al, TFXP 4x95 Al eller TFXP 4x240 Al benyttes.

Kabelrør skal være 75 mm eller 110 mm i SN8 kvalitet.

Unntaksvis kan det legges kabeldekkbord 150 mm i stedet for kabelrør. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle med saksbehandler av melding og må dokumenteres.