Ref REN 4100 (PDF, 8MB) kap 8.3

Gjelder når nettselskapets kabelskap er forsynt fra luftnett, samt retningslinjene for kapittel 8.10 installasjoner utsatt for overspenninger.

Det skal benyttes jordtråd Cu 50 mm2. Lengde angis i produktpakke 66.

Legging av jordtråd angis pr meter i produktpakke 67.

Grunnpris for jordtråd inkluderer handling, trommel, retur, avfallssortering etc. Angis med produktpakke 27.