Legging/trekking av jordkabel i rør godtgjøres via produktpakkene 68 – 70. Lengde angis for de forskjellige kabeltverrsnittene.

Dersom kabel legges/trekkes av kunde eller graveentreprenør skal ikke denne produktpakken hukes av i melding, ellers vil kunden betale dobbelt for samme jobb.